Time Goes By

Top 10 legveszélyesebb klasszikus femme fatale

2014. október 27. 15:59 - Time Goes By

Klasszikus film noirok szinte kötelező karakterei a femme fatale, azaz a végzet asszonya, és a csábításnak ellenállni nem tudó antihős férfi. A szexuálisan manipulatív nő és a gyengesége miatt a romlásba jutó antihős férfi fllm noir képlete megegyezik a bibliai férfi-nő ábrázolásmóddal, ahol Éva a bűnbe csábította Ádámot a nő ősi fegyverével: a szexualitásával, aminek következtében kiűzettek a Paradicsomból. Tehát minden ezutáni szenvedésnek a nő az oka, ahogy a femme fatale is mindenkit a romlásba taszít maga körül.

A femme fatale azonnal és könnyen felismerhető a filmekben, hiszen már első megjelenésekor szinte hipnotizálóan sugározza a veszélyességet magából. Ő az, aki a rejtélyességével, szépségével és szexisségével azonnal képes a film férfiszereplőjét elcsábítani, majd a későbbiekben manipulatív képességével a férfi antihőst valamilyen bűncselekményre vagy egyéb erkölcsileg megkérdőjelezhető tettre felbujtani. Ő az, aki irányítja nem csak a férfit, de az eseményeket is, amelyek általában mindkettejük bukásához vezetnek. Vannak olyan femme fataleok is, akik végül felolvadnak a férfi főszereplők karjaiban, de a legtöbbjük befolyásolhatatlan, megváltoztathatatlan és akik halálos veszélyt jelentenek a környezetükre, de leginkább arra a férfire nézve, aki elköveti azt a hibát, hogy beléjük szeret. A femme fataleok a férfi gyenge tulajdonságaira hatnak és használják fel azt a saját önző céljaikra. A végzet asszonyai reprezentálják a direkt támadást a klasszikus női nemi szerepre nézve azáltal, hogy megtagadják az odaadó, szerető és otthon teremtő feleség szerepét. Minden szexepiljét és sármját arra használja, hogy függetlenségét elnyerje - bármilyen áron. A film noirokban legtöbbször látszólag  a pénzszerzés motiválja őket, azonban ennek hátterében egyetlen szenvedélyük: a függetlenség elnyerése és/vagy megtartása áll. A noirokban előforduló másik női karakter a hagyományos nő karaktere, aki a társadalmilag elvárt szerepét szeretné betölteni a férfi mellett, és aki a férfi jó oldalára próbál hatni. Ő - mindig - alulmarad a végzet asszonyával szemben, aki sokkal szebb, szexisebb, tabukat döntögetőbb, ravaszabb, izgalmasabb, manipulatívabb és erősebb akaratú. Egyszóval érdekesebb.Természetesen a femme fataleoknak is több típusa létezik, van akit csak a pénz érdekel (Kitty Collins The Killers), van aki egy bizonyos férfit akar mániákusan megszerezni és birtokolni, ennek a típusnak az épelméjűsége is megkérdőjelezhető (Norma Desmond, Sunset Blvd vagy éppen Ellen a Leave Her To Heavenből). Valaki a férfit veszi rá a gyilkosságra (Phyllis Dietrichson Double Indemnity), valaki saját maga intézi el a piszkos munkát (Bridget O'Shaughnessy The Maltese Falcon), na és persze akad olyan is, aki végül tényleg szerelmes lesz, és "megjavul" (Vivian Sternwood, The Big Sleep). Az ő veszélyességük, kegyetlenségük mértéke és módja is különböző, ezért ennek a listának az összeállítása is elég nehéz, mert egyszerre nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, amiből én kiválasztottam az általam legfontosabbaknak vélteket. Ezért a listára kerülést és annak sorrendjét meghatározza a karakter veszélyességének mértéke, manipulatív képessége, kegyetlensége, esetleges elmebetegsége, egyéb különlegessége valamint a szerepet játszó színésznő tehetsége, szépsége, szexepilje és egy kicsit a film minősége is. Persze ezek a szempontok különböző súllyal esnek latba egyes karaktereknél.1. Mrs. Phyllis Dietrichson - Barbara Stanwyck, Gyilkos vagyok (Double Indemnity) 1944:

Első helyét többek között annak köszönheti Mrs. Dietrichson, hogy megteremtette és időtlen-időkig meghatározta Hollywood femme fatale karakterének azt a típusát, aki szexuális manipulációval elcsábítja a gyenge férfit, hogy felhasználhassa önző céljai megvalósítására, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy a férfivel megöleti férjét annak vagyonáért. Természetesen a végén az antihős balekját is átvágja, aki emiatt se a nőt, se a pénzt nem fogja megkapni. Ennél a férfi típusnál extrém nagynak mondható a halandóság aránya is. Mrs. Dietrichson balekja a magát okosnak gondoló Walter Neff biztosítási ügynök, aki által Fred MacMurray megalapozta a  femme fetale-ok lúzereinek karakterét.

Mrs. Dietrichson erőssége a személyiségében - aki a hideg és szívtelen manipulációk mestere -, Barbara Stanwyck Oscar-jelölést kiérdemlő játékában, a film klasszikus státuszában, karakter teremtő innovativitásában és nagyon sok további filmet inspiráló jelentőségében áll.

Mrs. Dietrichsonnak gyengesége nincs, ő a megkérdőjelezhetetlen number # 1 végzet asszonya, a femme fataleok Chuck Norrisa, mindenki példaképe.2. Ellen Berent Harland - Gene Tierney - Halálos bűn (Leave Her To Heaven) 1945:

Ellen Berent Harland teljesen birtokolni akarja imádott férjét, és őrült féltékenységében mindent meg akar semmisíteni, ami a férfinek érzelmileg fontos, annak érdekében, hogy az csak őt szeresse. Bűneinek számát még felsorolni is nehéz, van közte emberölés, saját magán elvégzett abortusz, öngyilkosság, és gyilkosság gyanújának másra terelése. Kétségtelenül az övé a leghalálosabb szerelem, amit csak egy nő ki tud bocsátani magából. Erről persze leginkább férje Richard Harland (Cornel Wilde) író tudna mesélni, aki kegyetlenül megszívta ezt a halálos szerelmet. A halált ugyan elkerülte, de vaksága és hiúsága öccse életébe és pár börtönévébe került.

Ellen Berent Harland erőssége félelmetes birtoklási vágyában, hátborzongatóan hideg és kegyetlen elmebetegségében, Elektra-komplexusos szexuális devianciájában valamint Gene Tierney észbontó szépségében és szintén Oscar-jelölést érdemlő játékában áll.

Gyengesége az elmebetegekre jellemző önpusztításából fakad, amiből következően az eszement birtoklási vágya még a saját életénél is fontosabb.

Ellen Berent Harland a legvégzetesebb végzet asszonya - az ultimate femme fatale.3. Diane Tremayne - Jean Simmons - Angyalarc (Angel Face) 1953:

Diane első ránézésre egy fiatal, élettel teli lány tele tervekkel, aki valójában nagyon sivár és depressziós személyiség. Nem rendelkezik egy csöppnyi lelkiismeret furdalással sem, így aztán olyan könnyedén öli meg édesapját és mostohaanyját, mintha csak a kertkaput nyitná ki, majd ha kell, ugyanezt a kaput be is csukja maga mögött, amikor rájön, hogy mégsem kaphat meg mindent. Ő ugyanis csak azt a jövőt tudja elképzelni magának, amit ő alakít - ha kell gyilkosságok által. Áldozata Frank Jessup (Robert Mitchum) gépkocsivezető, aki volt annyira ostoba, hogy azt gondolta tud a nőkkel bánni.

Diane Tremaye erőssége leginkább három dologban áll: egyrészről mint minden valamire való mentális problémával rendelkező femme fatale, ő is rendkívül manipulatív és szerencsére a szexuális deviancia esete nála is fennáll. Másrészről Jean Simmons színésznő kislányosan bájos arcocskájával és ártatlan szemeivel - na meg persze tehetsége révén - bárkit meggyőz mindenről és annak ellenkezőjéről is. Harmadrészről nagyon erős, ő soha, de soha nem gyengül el vagy inog meg bármiben is.

Gyengesége hasonló Ellenéhez: birtoklási és emberek sorsa feletti irányítása vágya erősebb még életösztönénél is.

Diane Tremayne a báránybőrbe bújt farkas.4. Katherine (Kitty) Marsh - Joan Bennett - Vörös utca (Scarlet Street) 1945:

Kitty teljesen kizsigereli, átvágja és a végsőkig kifacsarja szelíd balekját, aki erején felül mindent megtenne és meg is tesz érte. Az érzelmei által kiszolgáltatott, addig becsületes és kissé pipogya férfi bűnözővé és gyilkossá válik miatta, aki elveszít minden számára fontos dolgot az életében. A nő iránti vak szerelme miatt végül szánalmas roncsként végzi. Kitty annyira kegyetlenül összetöri a férfit, hogy egy kicsit a néző szíve is vele együtt roppan meg. A szánalmas és megalázott - férfinek nem igazán nevezhető - roncsa pedig az öregedő Chriss Cross (Edward G. Robinson) pénztáros, aki tényleg azt hitte, hogy egy fiatal és gyönyörű nő majd pont belé lesz szerelmes. Ő még halott lúzer sorstársainál is rosszabbul járt. Hozzáteszem teljesen megérdemelten, szolgáljon csak tanulsággal az esete: így jár mindenki, aki férfi létére mosogat.

Kitty Marsh erőssége kegyetlen szívtelenségében, közönséges stílusában, na meg persze Joan Bennett szépségében rejtőzik. Előkelő helyezéséhez a Vörös utca filmtörténeti jelentősége is hozzájárul, ugyanis ez volt az első film amiben a bűnösök nem, vagy nem úgy és nem azért bűnhődnek meg, amiért megérdemelték volna.

A karakter gyengeségét Johnnie iránti szerelme okozza, ami ugyanolyan vak, mint Chris iránta érzett szerelme. Egy érzelmileg bárkitől is függő femme fatale ugyanolyan kiszolgáltatott, mint az ő áldozata.

Kitty Marsh a filmtörténet egyetlen buta végzet asszonya.5. Bridget O'Shaugnessy - Mary Astor - A máltai sólyom (The Maltese Falcon) 1941:

Bridget a hivatalosan legelső film noir végzet asszonya, aki ezáltal is lerakta a férfiakat manipuláló és önző céljai elérése érdekében kihasználó karakter alapjait. A függetlenségre törekvő végzet asszonyának prototípusa, aki az ehhez szükséges pénzt férfiak marionett-bábukként való mozgatásával szándékozik elérni, de ha kell saját kezűleg rendezi le a piszkos munkát. Áldozatainak pontos számát nem ismerjük, valószínűsíthetjük, hogy a filmben megismert Archer magánnyomozón, Sam Spade partnerén kívül volt még több is. Archer megérdemelte sorsát, aki tapasztalt detektív létére volt olyan hülye, hogy inkább a száját nyalta meg, amikor meglátta a nőt, ahelyett, hogy a pisztolyát húzta volna elő. Jól megérdemelt jutalma a halál.

Bridget erőssége és előkelő helyezésének titka, hogy úgy tud szemrebbenés nélküli hazudni, hogy közben nagyon csábítóan rebegteti a szempilláját, akinek veszélyességét növeli, hogy alapvetően nem egy ellenszenves karakter. Másik erőssége pedig Mary Astor remek testbeszédű játékában rejtőzik egy olyan filmben, ami a film történelem egyik legmeghatározóbb darabja.

A karakter gyengesége abból fakad, hogy femme fatale státusza ellenére nem tudott minden férfit teljesen az ujjai köré csavarni, amit tetézett azzal a hibával, hogy meg volt győződve ennek az ellenkezőjéről. Ez mindenképpen komoly gyengeség egy végzet asszonyától.

Bridget O'Shaughnessy a függetlenségét biztosító pénz megszerzéséért bármire képes femme fatale prototípusa.6. Kathie Moffat - Jane Greer - Kísért a múlt (Out Of The Past) 1947:

Kathie Bridget pár évvel későbbi utódja, akinek egyetlen férfi sem tud ellenállni, ezáltal mindegyiknek ugyanaz lesz a sorsa: halál. Kathie elképesztő szépségének és kissé naiv álarcának köszönhetően képes minden körülötte lévő férfivel szerelmét elhitetni, annak érdekében, hogy az általuk és tőlük szerzett pénzzel boldogan éljen - egyedül és függetlenül. Kathie egy életre horogra akadt hala Jeff Bailey (Robert Mitchum) ex-magánnyomozó, később benzinkutas, akit semmi más nem érdekelt, csak hogy megkaphatta a nőt. Természetesen ő is megkapta megérdemelt jussát ezért: a halált.

Kathie erőssége a ravaszul számító okossága, na meg persze Jane Greer finom és klasszikus szépségében rejtőzik. Mellette férfi úgy nem tud elmenni, hogy a hatása alá ne kerülne.

Gyengesége korábbi sikerei elbizakodottá teszik, ami miatt nem veszi észre, hogy az egyik férfi már egy másik nő befolyása alá is került.

Kathie Moffat a film noirok Delilája.7. Norma Desmond - Gloria Swanson - Alkony sugárút (Sunset Boulevard) 1950:

Norma Desmond a saját virtuális valóságában élő, mentálisan zavart hajdan volt némafilm sztár, aki nem képes a realitásokat elfogadni. Pénzével és érzelmileg zsarolja a gyenge férfit, majd miután manipulatív eszközei elfogynak, megöli. Áldozata a kitartott szépfiúja Joe Gillis (William Holden) forgatókönyvíró, akinek fontosabb volt a drága vikunya kabát és az úszómedence, mint férfiúi büszkesége. Sajnos holtan egyikkel sem tud mit kezdeni.

Norma Desmond karakterének erőssége a femme fataleok közötti egyedisége és érdekessége, mentális problémájából adódó félelmetes makacssága és meggyőzhetetlensége, ami miatt álomvilágából senki és semmi nem képes kirángatni. Karakterének listára kerülésében erős szerepe van Gloria Swanson Oscar-jelölést érdemlő elképesztő és felejthetetlen alakításának, na meg persze a film klasszikus státuszának.

A karakter gyengesége, hogy már nem rendelkezik a femme fataleok legerősebb fegyverével a kötelező szépséggel és szexepillel, sőt ennek inkább egyfajta groteszk paródiája, ami karakterét ugyan érdekesebbé teszi, ugyanakkor mint csábító végzet asszonya határozottan lemarad a klasszikus szépséggel és tulajdonságokkal rendelkező versenytársaival szemben.

Norma Desmond a néma filmek femme fataleja, az anakronisztikus végzet asszonya.8. Kitty Collins - Ava Gardner - A gyilkosok (The Killers) 1946:

Kitty Collins képes azt a férfit átvágni, aki annyira szerelmes belé, hogy átvállalt helyette egy több éves börtönbüntetést. A férfit szabadulása után ráveszi, hogy vegyen részt egy rablásban, majd manipulálja, felhasználja és átvágja annak érdekében, hogy megszerezhesse az egész pénzt. Később, azért, hogy bűnösségét leplezze, a férfit bérgyilkosokkal megöleti. De Kitty nem válogatós, mert minden közelébe kerülő férfinek ugyanezt a sorsot szánja. Kitty átvágott bábja Ole Swede Anderson (Burt Lancester) ex-bokszoló, akinek legalább olyan kicsi volt az agya, mint amilyen nagy a szíve. Ezért kiérdemelte a világbajnoki lúzer címet, és az ezzel járó - hmm, kell még mondanom? - halált.

Kitty Collins erőssége csábító szexisége, lelketlen önzősége és ravaszsága, amivel a körülötte lévő szexuálisan frusztrált férfiakat manipulálja és kihasználja. Ehhez nagyban hozzájárul a fiatal Ava Gardner szépsége és szexepilje. Listára kerülését ikonikus státusza is befolyásolja, mivel ő a pénzért bármire képes nagyon klasszikus femme fatale, aki másokkal végezteti a piszkos munkát.

Kittynek, mint a végzet asszonyainak kvintesszenciájának gyengesége nincs, őt inkább csak a sors keze éri utol.

Kitty Collins a femme fatalok Macskanője..9.  Lana Carlsen - Ida Lupino - Éjszaka az Úton (They Drive By Night) 1940:

Lana Carlsen először csak egy pénzéhes nőnek tűnik, azonban a későbbiekben kiderül, hogy az elmebetegség sem áll távol tőle. Miután anyagilag bebiztosította magát házassága révén, energiáit egy olyan férfi megszerzésére összpontosítja, aki mást szeret. Ennek érdekében megöli férjét, majd amikor már látja, hogy vágyainak tárgyát nem kaphatja meg, őrá keni a gyilkosságot. Birtokának, majd később áldozatának szerette volna tudni Joe Fabrini (George Raft) gépkocsivezetőt majd később üzlettársát, azonban a férfi szerencséjére Lana Carlsen még csak egy proto femme fatale, így megúszhatta a dolgot némi idegeskedés árán.

Lana Carlsen erőssége mentális problémájából fakadó manipulatív képessége és mániákussága, ami miatt minden áron meg akarja szerezni a férfit, és ebben a tevékenységében az a tény sem tartja vissza, hogy az nem őt szereti. A karakter helyét a listán rendkívül megerősíti Ida Lupino személye, aki annak ellenére lopja el a showt a filmben, hogy nem ő a főszereplő. Ráadásul a hölgy a film noir történelmében is kőbe véste a nevét, nemcsak azáltal, mert rengeteg remek noirban játszott, de azzal is, hogy ő volt a film noirok első nőnemű rendezője.

A karakter gyengesége abból fakad, hogy ő egy nagyon korai femme fatale, aki ezért aztán nem annyira erős és rendíthetetlen, mint későbbi jóval edzettebb társai, mert a film végén összeomlik, és sajnos a férfi így megmenekülhet.

Lana Carlsen az olyan mentálisan zavart végzet asszonyainak az ősasszonya, akiknek a célja nem a pénzszerzés, hanem a férfi megkaparintása.10. Vivian Sternwood Rutledge - Lauren Bacall - Hosszú álom (The Big Sleep) 1946:

Vivian Sternwood folyamatosan hazudott, illetve fontos információkat hallgatott el Phillip Marlowe, a magándetektívek királya elől, amely tevékenységével hátráltatta az igazság kiderítését, és még Humphrey Bogart életét is kockáztatta. Ugyanakkor egyáltalán nem halálos, veszélyes vagy kegyetlen, mint a lista előkelőbb helyeit megszerző kollégái. Őszintén szólva csak a jó szívemnek, na meg ultimate szexisségének köszönheti, hogy felkerülhetett erre az illusztris listára, ugyanis ő az a fekete bárány, aki felolvadt a férfi főszereplő karjaiban. Phillip Marlowe magándetektív (Humphrey Bogart) lehetett volna az áldozata, azonban Vivien elpuskázta a lehetőségét. Így történhetett meg vele a végzet asszonyainak legnagyobb csúfsága: anélkül adta oda magát a férfinek, hogy ki tudott volna belőle húzni ezért cserébe bármit is.

Vivian Sternwood erőssége elsősorban Lauren Bacall szexisségében és szépségében rejlik. Ha a fő kategóriában nem is rúghat labdába, de a legszexisebb femme fatale kategóriájának ő az egyértelmű győztese. Szépségben is csak Gene Tierney versenyképes vele. Femme fatale tulajdonságai közül azért meg kell még említenem a manipulációt és a félrevezetés képességét, kis gyakorlással és fejlesztéssel többre vihette volna. Listára kerülésében a film klasszikus státusza is közrejátszik.

Viviannek sajnos nagyon sok gyengesége van. Először is nem kegyetlen gyilkos. Ráadásul gazdag, így a pénzszerzés sem motiválja, szexuális deviancia még csak a láthatáron sincs esetében és még egy irinyó-pirinyót sem elmebeteg. Ráadásul beleszeret a férfi főszereplőbe. Ez megbocsáthatatlan egy femme fatalenál. Fatal error.

Vivian Sternwood a férfi karjaiban felolvadó fekete bárány, szakmájának árulója.

Az alábbi videóban látható, ahogy a lista második helyét megszerző Ellen (Gene Tierney) férje öccsének halálát okozza:

6 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://timegoesby.blog.hu/api/trackback/id/tr76795409

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Raul75 2014.10.27. 17:24:03

nézd meg a Decoy című filmet és garantálom, hogy átírod a listát :)

Raul75 2014.10.27. 17:24:04

Ja és Cora Smith-nek is azért szorítanék helyet.

Time Goes By · http://timegoesby.blog.hu/ 2014.10.27. 17:34:57

@Raul75: Láttam :) Jean Gillie jó-jó, de nem annyira különleges. Lana Turner már inkább, rajta gondolkodtam is, ráadásul a postman nagyon jó, de azért egyik listán lévőre sem tudnám lecserélni

Raul75 2014.10.28. 09:34:25

Te tudod, de azért egy autóval áthajtani az áldozaton még mai szemmel is elég durva. És ez csak az egyik...

Booker DeWitt 2014.11.16. 00:43:14

Megnéztem a "leave to heavan" című filmet, de nem nyűgözött le. Kicsit irreális a sztori, hogy ilyen hamar megházasodnak, meg a valóságban a férj feljelentette volna azért, amiért hagyta megfulladni az öccsét, meg a tárgyalás sem így zajlana, az ügyvéd túlságosan befolyásolta a vádlottat. Egyszó mint száz, rossz minőségű film.

2016.07.10. 17:40:00

Koszi a posztot nekem tetszett! Vegre nem csak Vivien Leighről meg Elizabeth Taylorrol lehet olvasni, bar en elfogult vagyok, imadom Leight meg a filmjeit. Gyonyoru szinesznoket talaltal, van kisugarzasuk, Ava Garner fantasztikusan szep.
süti beállítások módosítása